FURUNO FELCOM 70

FELCOM-70 là cuộc cách mạng về truyền thông vệ tinh hàng hải thiết bị bao gồm một modem tốc độ cao 64kbps* Liên lạc bằng thoại có thể chọn giữa 64 bkps và 4,8 kbps. Về truyền dữ liệu,c ó hai phương thức chọn lựa: ISDN tốc độ cao (như INMARSAT B) và 64 kbps MPDS.

Một bộ cơ bản gồm một khối thông tin và một khối anten cùng với  bộ tay nghe và khối  báo động cấp cứu. Khối thông tin là một trung tâm thông tin tích hợp cung cấp sự kết nối đến  điện thoại và fax  và cả hệ thống mạng máy tính trên tàu.
    
(*Với chương trình cập nhật, truyền dữ liệu 128 kbps có sẵn cho ISDN)
Giá: Liên hệ
  • Liên lạc thoại chất lượng cao 64 kbps bằng ISDN.
  • Truyền dữ liệu tốc độ cao 64 kbps bằng ISDN/MDPS.
  • Chuyển FAX tốc độ 9,6 kbps và chất lượng cao.
  • Tất cả các dịch vụ có sẵn trong vùng phủ sóng toàn cầu.
  • Bộ  báo động cấp cứu dùng để gọi khẩn cấp trong khi gặp nạn.

  FELCOM-70
Loại INMARSAT

FLEET 77

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

- Khối thông tin
- Khối anten
- Bộ tay nghe
- Khối  báo động cấp cứu
hide