Công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Hải Đăng

Địa chỉ: 666/64/30 Ba Tháng Hai, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 3863-2159 - Fax: (84-28) 3863-2524
Tổng đài Hỗ trợ Khách hàng và Bảo hành: 0913-02-2000
Giải quyết khiếu nại: 0901-02-2000

Nơi muốn liên hệ:
Họ tên (cần thiết):
Địa chỉ:
Công ty:
Điện thoại (cần thiết):
Email (cần thiết):
Fax:
Nội dung (cần thiết):
 

TB số Tổng đài
hide