f74da18c-acfb-45cf-9183-a09deaf1e9b1.jpg

FURUNO FELCOM 500

FleetBroadband đem liên lạc giữa Bờ-Tàu đến thời đại truyền thông băng rộng giao thức Internet.
Giá: Liên hệ
  • Có sẵn nhiều dịch vụ truyền thông băng rộng hàng hải.
  • Truyền đồng thời cả thoại và dữ liệu tốc độ cao.
  • Phủ sóng toàn cầu được cung cấp bởi 3 vệ tinh Inmarsat-4 (ngoại trừ hai cực địa cầu).
  • IP handset và IP-PBX tích hợp.
  • Nhiều IP handset có thể dùng chung mạng qua Ethrnet hub.
  • Có thể dùng điện thoại IP không dây (yêu cầu bộ truy cập không dây).
  • Tích hợp Web server.

  FELCOM-500
Loại INMARSAT

Inmarsat băng thông rộng

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Phần bên ngoài
  - Khối anten: FB-1250
2. Phần bên trong tàu
  - Khối thông tin: FB-2000
  - Bộ tay nghe: FB-8000
hide