Cập nhật lúc 16h00 ngày 09/03/2011

1. Điều khoản chung:
Chào mừng bạn đến website Công ty TNHH Điện tử Viễn Thông Hải Đăng (sau đây gọi tắt là website).
Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng (Cty Hải Đăng) duy trì website www.haidang.vn như một trang thông tin chính thức cung cấp cho khách hàng của công ty. Người sử dụng truy cập website này với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận và không có quyền bán lại. Vui lòng chỉ sử dụng website này sau khi đọc và đồng ý với các điều kiện sử dụng sau đây. Trong những trường hợp có các điều khoản sử dụng riêng cho những trang web khác của Cty Hải Đăng, hãy sử dụng các trang web này chỉ sau khi đọc và đồng ý với những điều khoản đó.
Cty Hải Đăng bảo lưu quyền sửa đổi, thêm vào hoặc xóa các từ ngữ sau đây theo quyết định của mình.

2. Quyền tác giả:
Nội dung của trang web này có thể không được sao chép, truyền qua mạng công cộng, chỉnh sửa, xóa, chuyển sang web của người dùng hoặc sử dụng trong bất kỳ cách nào khác vi phạm luật bản quyền, trừ khi được sự đồng ý trước của Cty Hải Đăng, của chủ sở hữu quyền tác giả khác hoặc của các bên khác giữ quyền đối với các tài liệu áp dụng. Giới hạn này không áp dụng trong trường hợp tài liệu có bản quyền có thể được sử dụng hợp pháp, chẳng hạn như khi tài liệu được in hoặc được lưu trữ để sử dụng cá nhân. Cty Hải Đăng có thể từ chối cho phép sử dụng lại nội dung của trang web này khi có chứa hình ảnh, tài liệu có bản quyền của bên thứ ba, nhãn hiệu hàng hoá và tài liệu tương tự, hoặc trong trường hợp Cty Hải Đăng quyết định rằng sử dụng lại là không thích hợp.

3. Thương hiệu:
Cty Hải Đăng hoặc chủ sở hữu tương ứng của quyền giữ lại các quyền đối với nhãn hiệu, logo và thương hiệu hiển thị trên website hay tài liệu đăng trên trang Web. Ngoại trừ trường hợp được phép của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hay các luật khác, việc sử dụng của các tài liệu này mà không bị cấm bởi Cty Hải Đăng theo  Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hay các luật khác. Vui lòng xin phép Cty Hải Đăng trước khi sử dụng nhãn hiệu.

4. Không chính xác hoặc lỗi:
Cty Hải Đăng không bảo đảm về tính chính xác, tính hữu dụng hoặc độ tin cậy của những nội dung trong trang web này hoặc thông tin cung cấp từ những trang web khác. Cty Hải Đăng không chịu trách nhiệm gì về thiệt hại do việc sử dụng những nội dung này gây ra.
Cty Hải Đăng có thể chỉnh sửa trang web này, chẳng hạn như thay đổi trong thành phần của nó, điều khỏan sử dụng, URL và nội dung (bao gồm cả eliminations) mà không thông báo trước.
Cty Hải Đăng có thể tạm thời ngừng hoặc chấm dứt trang web này mà không thông báo trước.

5. Các website liên kết:
Liên kết trong trang web này đến các trang web khác, cũng như các liên kết đến trang web này từ những trang web khác (liên kết với các trang web) là trách nhiệm của công ty và cá nhân tham gia. Các liên kết này không được quản lý bởi Cty Hải Đăng. Vui lòng tuân theo điều khoản sử dụng, bản quyền và quy định khác liên quan đến mỗi trang web. Cty Hải Đăng không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết hoặc thiệt hại có thể có do sử dụng các trang web liên kết.

6. Thẩm quyền áp dụng pháp luật và pháp lý:
Việc sử dụng trang web của Cty Hải Đăng và các diễn giải, ứng dụng và sử dụng các điều khoản sử dụng tuân theo luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thông tin liên lạc:
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì từ website hoặc cập nhật thông tin trên website, vui lòng liên hệ:
Địa chỉ:       666/64/30 Đường 3/2, P.14, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại:  08. 3863 2159
Fax:            08. 3863 2524
Email:         haidang@haidang.vn
TB số Tổng đài
hide