551d2e7a-a856-42c4-b8d1-3a7383c1387a.jpg
FURUNO có khả năng thiết kế các hệ thống có hiệu quả cao về chi phí: Từ các hệ thống có quy mô lớn như Hệ thống kiểm soát lưu thông hàng hải, Hệ thống giám sát cảng biển và Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) cho tới các hệ thống giám sát có quy mô nhỏ như giám sát đối tượng xâm nhập, trang trại nuôi cá và eo biển hẹp. ...chi tiết >>
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide