79dad55e-87bf-4314-9960-5bd7be077711.jpg

FURUNO FELCOM 19

Cung cấp các giải pháp cho dịch vụ Inmarsat Mini-C. Tích hợp chức năng SSAS và LRIT.
Giá: Liên hệ

  • Thiết bị đầu cuối trạm di động mặt đất Inmarsat Mini-C.
  • Tương thích với ứng dụng LRIT.
  • Có tính năng SSAS với các nút nhấn SSAS tùy chọn.
  • Đáp ứng nhiều dịch vụ viễn thông: telex, FAX, email, EGC, báo cáo dữ liệu/thăm dò...    
  • Tích hợp bộ thu GPS.
  • Cấu hình kiểu black-box (màn hình tự chọn) cho phép lắp đặt linh hoạt.
Bộ Ăng ten (có 30m cáp) IC-119.
Bộ giao tiếp IC-219.
Hộp cáp IC-318.
SSAS Alert Unit* IC-307 (* Chỉ áp dụng cho thông số kỹ thuật SSAS).
Vật tư lắp đặt và linh kiện dự phòng.
hide