a860f7a4-3d47-4ffe-b5d9-ba475f11d006.jpg

FURUNO FELCOM 16

Giá: Liên hệ

  FELCOM-16
Loại INMARSAT

INMARSAT MINI-C

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Anten với dây cáp.
2. Khối thông tin.
3. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng.
hide