Sản phẩm
79dad55e-87bf-4314-9960-5bd7be077711.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo
Tổng quát
Loại
Tiêu chuẩn
Phù hợp quy định IMO/ IEC
Dịch vụ đươc hỗ trợ Inmarsat-C
Tần số
Khoảng cách kênh
Điều chế
Công suất phát
Nguồn điện yêu cầu
CE MARK/ WHEEL MARK
hide