2714574a-4220-4cd7-b5c5-1b2786b51ec5.jpg

FURUNO NX-700A

Máy thu Navtex hai kênh. Nâng cao hiệu quả và an toàn hàng hải bằng cách xem các bản tin NAVTEX được phát trên cả các kênh nội địa lẫn quốc tế.
Giá: Liên hệ

  • Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn MSC.148(77) của IMO được thực hiện từ 01 Tháng Bảy năm 2005.
  • Thu đồng thời trên hai kênh, 518KHZ và 490 (hoặc 4209,5KHZ).
  • Tích hợp với máy in ( NX-700A ) hoặc một thiết bị chỉ hiển thị cùng với máy in bên ngoài (NX-700B ).
  • Bộ nhớ cố định có thể lưu trữ 200 bản tin có chiều dài trung bình 500 ký tự.
  • Tích hợp bộ tiền khuyếch đại trong một Anten gọn, nhẹ giúp cho việc thu thông tin tin cậy, không bị gián đoạn.
  • Hiển thị những bản tin trên màn hình LCD sáng bạc 5 inch rõ ràng.
  • Tiêu thụ điện năng thấp.
  • Hiển thị số liệu NAV hoạt động như bộ lặp NMEA cho GPS hay những máy đo khác.

  NX-700A
Tiêu chuẩn

Máy thu NAVTEX GMDSS

Máy in
Tần số 518/490, 4209.5 kHz

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Máy thu  NX-7001
2. Anten NX-7H
3.Màn hình với giá treo (ghi rõ khi đặt hàng) NX-700A: Màn hình với máy in.
4. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
hide