Sản phẩm
2714574a-4220-4cd7-b5c5-1b2786b51ec5.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Máy thu NX-7001 2. Anten NX-7H 3.Màn hình với giá treo (ghi rõ khi đặt hàng) NX-700A: Màn hình với máy in. 4. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy thu Navtex hai kênh. Nâng cao hiệu quả và an toàn hàng hải bằng cách xem các bản tin NAVTEX được phát trên cả các kênh nội địa lẫn quốc tế. Thu đồng thời trên hai kênh, 518KHZ và 490 (hoặc 4209,5KHZ).
Tiêu chuẩn Máy thu NAVTEX GMDSS
Tần số 518/490, 4209.5 kHz
Giấy in Giấy in nhiệt 58mmX30m
Nguồn điện yêu cầu 12-24 VDC, 1.5-0.8A
Phù hợp quy định IMO/ IEC MSC.148(77)
CE MARK/ WHEEL MARK
hide