c1210bdc-f430-42cc-ab8a-c25ac5816289.jpg

FURUNO NX-300

Kinh tế - Máy thu Navtex không cần giấy in.
Giá: Liên hệ
  • Thu nhận liên tục, tin cậy các bản tin hàng hải.
  • Được thiết kế cho tàu nhỏ và tàu đánh cá.
  • Không cần dùng giấy hoặc các vật phẩm tiêu hao.
  • Màn hình LCD 4,5 inch sáng bạc rõ ràng.
  • Khối hiển thị và Anten gọn, đặc sắc.
  • Dung lượng bộ nhớ 28.000 ký tự cho lưu trữ tin.
  • Pin Lithium tuổi thị cao dùng cho bộ nhớ.
  • Tiêu thụ điện năng thấp.
  • Chế độ hiển thị dữ liêu NAV (cần kết nối thiết bị NAV).
  • Thư mục cho phép chọn nhiều ngôn ngữ.

  NX-300
Tiêu chuẩn

Máy thu NAVTEX

Tần số 518, 490 kHz

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Màn hình NX-300-D
2. Anten NX-3H-D với 10m cáp.
3. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
hide