Sản phẩm
4ce72624-eb5f-465c-b74f-504be387f8b3.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình NX-300-D 2. Anten NX-3H-D với 10m cáp. 3. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Kinh tế - Máy thu Navtex không cần giấy in. Màn hình LCD 4,5 inch sáng bạc rõ ràng. Dung lượng bộ nhớ 28.000 ký tự cho lưu trữ tin. Pin Lithium tuổi thị cao dùng cho bộ nhớ.
Tiêu chuẩn Máy thu NAVTEX
Tần số 518/490 kHz
Giấy in  
Nguồn điện yêu cầu 12-24 VDC, 1.7w
Phù hợp quy định IMO/ IEC  
CE MARK/ WHEEL MARK
hide