9ca1cac2-e098-427d-ba82-108d3c60af1a.jpg
Máy FA-30 cung cấp thông tin AIS theo thời gian thực cho các hệ thống nghi khí hàng hải bao gồm các thông tin quan trọng giúp tránh va đập trong mọi điều kiện thời tiết. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
c4dc8e8f-6192-4b47-868d-2b468f83e8d1.jpg
Máy FA-50 cung cấp sự trao đổi thông tin chính xác giúp cho việc tránh va. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
fdfdd4bb-a0b5-425d-b458-54d6c1b9c90f.jpg
FURUNO cung cấp hệ thống nhận dạng tự động đáng tin cậy giúp hành trình trên biển an toàn hơn. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide