0869bc43-4a8d-4b9c-8d75-10eec6e366cb.jpg
Radar dầu FOIL-200 - Một hệ thống vô giá cho những hoạt động khắc phục sự cố tràn dầu.
Radar phát hiện hiện sự cố tràn dầu FOIL-200 được kết nối tới các radar hàng hải cấu hình chuẩn của FURUNO gồm FAR-2xx7 hoặc FAR-3000 X-band. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide