08441904-9392-44bc-8581-3c0611c7a1e2.jpg

FURUNO FS-1570

Tích hợp Điện thoại vô tuyến MF/HF, Máy thu/ trực kênh DSC, Máy điện báo
Giá: Liên hệ

  • Thông tin liên lạc cứu nạn, an toàn và thông thường.
  • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu GMDSS.
  • 257 kênh được thiết lập trước có thể chọn lựa nhanh chóng.
  • Bản tin đến 160 ký tự hiển thị trên màn hình LCD độ rõ nét cao.
  • Màn hình và Modem NBPD tùy chọn.
  • Chọn lựa kênh dễ dàng với núm xoay hoặc nhập trực tiếp từ bàn phím.
  • Quét các tần số DSC đối với cuộc gọi cứu nạn và các cuộc gọi khác trên tần số MF/HF.
  • Chức năng soạn thảo tập tin để sẵn sàng phát bản tin DSC.
  • Vị trí của tàu từ máy định vị GPS sẽ tự động đưa vào trong cuộc gọi cứu nạn.
Tổng quát

  FS-1570
Tiêu chuẩn

GMDSS MF/HF

Công suất

150W

CE MARK

-

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Máy thu phát.
2. Bộ điều khiển.
3. Điện thoại.
4. Bộ ghép Anten AT-1560-15(FS-1570), AT-1506-25(FS-2570).
hide