803ac23b-f429-4cc4-b245-02150ebcf3b7.jpg

FURUNO FAX-408

Tự động lựa chọn tần số với chất lượng tín hiệu cao nhất cho phép máy FAX-408 in ra các biểu đồ thời tiết với tạp nhiễu thấp. Tần số tốt nhất được lựa chọn tự động theo cường độ tín hiệu nhận được.
Giá: Liên hệ
  • Các hải đồ thời tiết và những hình ảnh vệ tinh rõ ràng trên giấy nhiệt 8 inch ở 9 mức độ xám.
  • Tự động chọn kênh bằng cách đánh giá chất lượng tín hiệu thu.
  • Tất cả các kênh được nhận biết trong các băng từ 2 – 25 MHZ được lập trình trước.   
  • Dung lượng bộ nhớ có thể tăng thêm 164 kênh cho người dùng lập trình.
  • Vận hành hoàn toàn tự động bằng biểu thời gian thiết lập sẵn trong máy ( 16 chương trình có thể được đặt trong mỗi tuần cho việc vận hành tự động ).
  • In nhiệt không ồn nhờ tối thiểu hóa các bộ phận cơ khí.

  FAX-408
Nguồn điện cung cấp

12-24 VDC: 2.3 -1.15A

Máy in
Tần số 2-25MHz với mỗi bước nhảy 100Hz

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Máy thu (1 cuộn giấy in nhiết lắp trong) FAX-408
2. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
hide