Sản phẩm
dbec62be-549a-4b95-b89c-744445484fa8.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Máy thu (1 cuộn giấy in nhiết lắp trong) FAX-408 2. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Tự động lựa chọn tần số với chất lượng tín hiệu cao nhất cho phép máy FAX-408 in ra các biểu đồ thời tiết với tạp nhiễu thấp. Tần số tốt nhất được lựa chọn tự động theo cường độ tín hiệu nhận được. Tất cả các kênh được nhận biết trong các băng từ 2 – 25 MHZ được lập trình trước.
Nguồn 12-24 VDC: 2.3 -1.15A
Hệ thống ghi
Tần số 2-25MHz với mỗi bước nhảy 100Hz
Số kênh nhớ 164 kênh
CE MARK/ WHEEL MARK
hide