098e77e9-dd57-4554-a50e-3f23cb38699f.jpg
Các hoạt động phát hiện và khắc phục sự cố tràn dầu có thể được thực hiện một cách hiệu quả nhờ sử dụng Hệ thống tích hợp và Trạm giám sát FFSS-400 của Furuno Phần Lan.Những phát hiện sự cố tràn dầu được nhận từ radar dầu có thể được kiểm chứng một cách nhanh chóng nhờ máy trạm có giao diện biểu đồ người dùng tích hợp camera và những đa giác sự cố tràn dầu trên cùng một màn hình. Việc ghi lưu hình ảnh tình trạng của sự cố và những phát hiện sự cố tràn dầu trên cùng hệ thống sẽ cung cấp công cụ tốt cho việc nâng cao khả năng bảo vệ môi trường trên biển và các cảng. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide