Là thiết bị trung chuyển dùng để kết nối máy thu phát vô tuyến băng tần UHF/VHF với máy điện thoại cố định hoặc điện thoại di động ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide