ea1e675a-8ce0-4437-a3b7-fdb47a089650.jpg
Dùng cho các máy thu phát vô tuyến HF có bộ phối hợp trở kháng anten ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
360f87a5-3288-4a10-8d0a-80446bbf7ce8.jpg
Dùng cho các máy thu phát vô tuyến MF/HF có bộ phối hợp trở kháng anten ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide