b46cd548-a212-4805-a6e4-e682e22d494a.png
Ổn áp dùng cho bóng đèn - loại dụ cá dùng trên không, công suất 1500W. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide