08c88993-af76-4aba-bc2d-785d6d4fdecb.jpg
Vào năm 2000, công ty TNHH Unilam được tách ra từ bộ phận thiết bị chiếu sáng của một công ty liên doanh triển vọng SAMSUNG SDI - một trong những công ty con của SAMSUNG nổi tiếng trên thế giới. Với kỹ thuật cao có nguồn gốc từ SAMSUNG SDI, Unilam đã nỗ lực vươn lên  thành công trong ngành công nghiệp chiếu sáng. ...chi tiết >>
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide