4fc50bfd-034b-474d-bccb-b2b93efcafc7.jpg
La bàn phản xạ loại SR-150PK, SR-165PS được lắp đặt trên nóc buồng lái, có thể nhìn thấy trong buồng lái cho cả mục đích làm la bàn từ chuẩn và lái tàu. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
ad9a4ddc-caff-4f65-8db0-d23601e54719.jpg
La bàn phản xạ loại SR-150PK, SR-165PS được lắp đặt trên nóc buồng lái, có thể nhìn thấy trong buồng lái cho cả mục đích làm la bàn từ chuẩn và lái tàu. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide