4d46da09-6f9e-470b-b701-ec054f80f5ee.jpg

FURUNO BR-1000

Hệ thống Báo động buồng lái của FURUNO quản lý những Báo động của các thiết bị trên buồng lái và giám sát sự có mặt của sĩ quan trực ca nhằm phát hiện sớm tình huống khẩn cấp
Giá: Liên hệ
  • Đáp ứng nghị quyết  MSC.128 (75) của IMO về "Hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái".
  • Quản lý và hiện thông tin báo động thu nhận được trên bộ phận hiển thị.
  • Thông tin Báo động được sắp xếp và trình bày theo độ ưu tiên đặt trước.
  • Hệ thống an toàn trực ca để giám sát sự hiện diện của sĩ quan trực ca nhằm tối thiểu hóa sự thiếu tuân thủ.
  • Truyền báo động tới phòng sĩ quan dự bị, nếu sĩ quan trực ca không trả lời tín hiệu nhắc  của hệ thống hay cuộc gọi khẩn cấp.
  • Có 3 chế độ hoạt động: Một người, nhiều người lái và đang ở cầu cảng.

  BR-1000
Tiêu chuẩn

IMO MSC. 128 (75)

Màn hình LCD màu 7"

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

hide