39e017a7-f034-4b51-9966-b3c2a99dc18d.jpg
Anten cần với các bộ phận dẫn điện chạy suốt chiều dài (không có cuộn dây). ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
7d392e97-ee00-4df8-ae40-19b557c1a4ba.jpg
Anten cần với các bộ phận dẫn điện chạy suốt chiều dài (không có cuộn dây). ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
8b68ab85-5fb8-4265-8825-4153d685e132.jpg
Kết hợp kiểu Đế khớp xoay 81-S  với kiểu Giá lắp phần trên 408-R của Shakespeare. Bộ Giá lắp cho phép chèn anten hay cột anten có đường kính 1in hoặc 1 ½ . Bây giờ bao gồm một bộ chèn 11/8in mới! ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
92b23aaf-8a52-4bcc-b5d7-c627d09f1a83.jpg
Anten cần với các bộ phận dẫn điện chạy suốt chiều dài (không có cuộn dây). ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide