Màn hình đa dụng
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 MU-150HD2 MU-190HD3 RD-504 RD-30


5 RD-336 RD-20
Trạm thời tiết đa năng (Weather Station)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 WS-200Máy ghi dữ liệu hành trình tàu (VDR)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 VR-3000S


2 VR-3000Hệ thống nhận dạng tự động (AIS)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 FA-150


2 FA-50


3 FA-30Hệ thống báo động an ninh tàu biển (SSAS)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 Felcom 16 SSAS


2 Felcom 15 SSAS
Thiết bị đo (Instruments)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 FI-50
Hệ thống phát hiện sự cố tràn dầu
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1
Hệ thống phát hiện sự cố tràn dầu tích hợp


     
2
FOIL-200


hide