Máy dò cá
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1
FCV-688 (Mới)
         
2
FCV-288
 
   
3
FCV-627

4 FCV-620

5 FCV-585L


6 FCV-1150


7 FCV-295


8 LS-4100

9 LS-6100


10 FCV-1100L11 FCV-1200LMáy dò ngang (sonar)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1
CH-37 (Mới)
         
2
CH-270
       
3
CH-250

4
CH-300

5
CSH-8L
 

6
CSH-5L


7
FCV-84


8 FSV-24


9 FSV-30Máy đo dòng chảy
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 CI-68


2 CI-88hide