Máy dò cá
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
FCV-628           
2 FCV-688
         
3 FCV-288
 
   
4 FCV-627

5 FCV-620

6 FCV-585L7 FCV-1150


8 FCV-295


9 LS-4100


10 LS-6100


11 FCV-1100L12 FCV-1200LMáy dò ngang (sonar)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
CH-500           
2
CH-37
         
3
CH-270
       
4
CH-250

5
CH-300

6
CSH-8L
 

7
CSH-5L


8
FCV-84


9 FSV-24


10 FSV-30Máy đo dòng chảy
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 CI-68


2 CI-88hide