Ủng hộ Trường Sa

Công ty TNHH Điện tử Viễn Thông Hải Đăng vinh dự được nhận Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ tài chính

     Ngày 26/6/2015, trong Hội nghị tuyên dương các tổ chức – cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2014 diễn ra tại Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng vinh dự là một trong 115 tổ chức – cá nhân toàn Thành phố nhận được Bằng khen của BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH tuyên dương cho đơn vị đạt thành tích chấp hành tốt chính sách Pháp luật thuế năm 2014.
 

Đại diện công ty Hải Đăng cùng các doanh nghiệp khác nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính.Đây là lần thứ 4 và là lần thứ 3 liên tiếp công ty Hải Đăng nhận được các Giấy khen, Bằng khen của Cục Thuế, Tổng Cục Thuế và Bộ trưởng Bộ tài chính, thành tích năm sau cao hơn năm trước.

     Năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với định hướng đúng đắn của Ban Giám Đốc, cùng với sự nhiệt tình, năng động, đoàn kết một lòng của tập thể CB-NV công ty đã giúp cho công ty Hải Đăng cố gắng vượt qua những khó khăn để duy trì và phát triển kinh doanh, phục vụ tốt cho khách hàng, chăm lo tốt đời sống của CB-NV. Đồng thời, công ty luôn ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đúng, đủ và kịp thời.

     Thành tích đã đạt được là động lực cổ vũ tinh thần cho CB-NV công ty Hải Đăng tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh để phát triển công ty và góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế thành phố, xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
hide