Sản phẩm
57454b38-0ffe-41cb-8d4f-f999f964097a.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Trọng lượng
Nhiệt độ hoạt động
Loại pin
Thang đo
Công suất
Tần số
Cấu hình
Chức năng dò cá
hide