Sản phẩm
04453ec9-ef9b-404e-b92f-2a0a12537320.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo  
Tổng quát Đem truyền thông băng rộng trên đất liền lên tàu biển.
VSAT Băng tần Ku
Đường kính Anten 1.15 m
hide