Sản phẩm
6e5c2b9c-b397-4b6a-bee7-12942d8dfca6.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Máy thu phát FM-8800S 2. Bộ cầm tay HS-2003 hoặc Microphone DM-2003 3. Bộ đế cầm tay FP05-05510 4. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy thu phát vô tuyến VHF công suất 25W đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn GMDSS với tính năng DSC lớp A và bộ thu trực canh kênh 70, Đơn công/ bán song công. Màn hình LCD màu 4,3" WQVGA (480x272 điểm), dạng ma trận điểm.
Tiêu chuẩn GMDSS VHF RADIOTELEPHONE
Công suất 25 W
Liên lạc Đơn công/ Bán song công
Nguồn điện yêu cầu 24VDC
Loại DSC Class-A DSC
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
hide