Sản phẩm
7d054e62-eaf8-4191-a249-b50325cd92cb.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Bộ thu phát FS-1575T; 2. Bộ điều khiển FS-2575C; 3. Bộ cầm tay HS-2003; 4. Bộ điều hưởng anten AT-1575
Tổng quát Máy thu phát vô tuyến MF/HF công suất 500 W pep (HF)/400 W pep (MF), dùng cho thông tin liên lạc thông thường và cứu nạn, máy thu/trực kênh DSC, đáp ứng được yêu cầu cho GMDSS trong các vùng biển A3 và A4. 256 kênh được thiết lập trước có thể chọn lựa nhanh chóng. Màn hình LCD màu 4.3", sáng và độ tương phản cao (480x272 điểm ảnh)
Tiêu chuẩn GMDSS MF/HF
Công suất 500 W pep (HF)/400 W pep (MF)
Liên lạc Đơn công và Bán song công (tùy chọn)
Nguồn điện yêu cầu 24VDC, 100/110/120/200/220/240VAC với bộ nguồn AC/DC PR-850A(tùy chọn)
Loại DSC Quét các tần số DSC đối với cuộc gọi cứu nạn và các cuộc gọi khác trên tần số MF/HF.
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
hide