Sản phẩm
817e7821-a56e-45cd-9ad8-acce30aed363.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Máy thu (1 cuộn giấy in nhiết lắp trong) FAX-410 2. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Tự động lựa chọn các kênh với chất lượng tín hiệu cao nhất cho phép máy FAX-410 nhận và in ra các biểu đồ thời tiết với tạp nhiễu thấp. Việc lựa chọn kênh được tự động thực hiện theo các địa điểm nhận và thời gian trong ngày. Tất cả các kênh được nhận biết trong các băng từ 2 – 25 MHZ được lập trình trước : 150 Kênh.
Nguồn 12-24 VDC: 2.3 -1.15A
Hệ thống ghi Giấy in nhiệt 257mmX30m
Tần số 2-25MHz với mỗi bước nhảy 100Hz
Số kênh nhớ 164 kênh
CE MARK/ WHEEL MARK
hide