Sản phẩm
198f6e15-e162-4798-b123-bcdc188ec19c.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình MU201CE. 2. Đầu điều khiển RCU-018 hay nút điều khiển RCU-015 (yêu cầu khi đặt hàng) 3.Bộ phận xử lý EC-1000C 4. Đổi điện LAN EC-1010 5. Cáp nguồn điện cung cấp cho bộ phận xử lý 1.5m 6. Cáp nguồn điện cung cấp cho màn hình 1.5m 7. Cáp nối DVI giữa màn hình và bộ xử lý 5.0m 8. Cáp nối giữa bộ điều khiển và bộ phận xửa lý 10m 9.Cap LAN 2m 10.Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Hải đồ điện tử có nhiều lớp dữ liệu hành trình như hình ảnh Radar, vị trí tàu, hướng tàu, tốc độ và các thông số khác… tạo điều kiện cho việc lái tàu an toàn hiệu quả.
Màn hình FEA-2107: 21.1-inch FEA-2107-BB: màn hình do chủ tàu/người sử dụng tự cung cấp
Các hải đồ có thể sử dụng IHO/S-57 v.3, ARCS,C-map CM93 ed3
Chế độ Chuyển động Thực/ Tương đối hướng Bắc Lên trên; Chuyển động Thật/ tương đối hướng di chuyển Lên trên, chuyển động tương đối hướng mũi tàu lên trên, chuyển động tương đối hướng tuyến Lên trên
Phù hợp quy định IMO/ IEC IMO A.817 (19), IMO MSC.64 (67) Phụ lục 5, IMO MSC.86 (70) 4 Phụ lục, IMO A.694 (17), IEC 61.174 ấn bản 2, IEC 60.945 ấn bản 4, IEC 61.162-1 ấn bản 2, IEC 61.162-2 bản 1.
CE MARK/ WHEEL MARK
hide