Sản phẩm
c2988e91-2ea2-4b08-8f3a-bcc9d362dc6e.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình; 2. Anten GPA-017 với 10m cáp; 3. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Màn hình TFT 7 inch độ sáng cao Chức năng Đo sâu/Dò cá với tần số kép 50&200KHz, công suất 600W -/ 1.000-W.
Màn hình LCD 7" kiểu rộng màu
Waas/Dgps WAAS
Hải đồ điện tử C-MAP NT, NT+
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá
Tần số 50/200kHz
Công suất 600w/1kW
Thang đo tối đa 1200m
hide