Sản phẩm
eb569d5a-2134-49b0-bf54-67917c02501f.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình; 2. Anten với 10 m cáp; 3. Cáp NMEA 5m; 4. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy định vị - Hải đồ - Dò cá với màn hình LCD màuChức năng Đo sâu/Dò cá với tần số kép 50&200KHz, công suất 600W/1kW.
Màn hình LCD 7" màu
Waas/Dgps WAAS
Hải đồ điện tử FURUNO MINI CHART, NAVIONICS NAV-CHART, C-MAP NT
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá
Tần số 50/200kHz
Công suất 600w/1kW
Thang đo tối đa 1200m-2400m
hide