Sản phẩm
384d5767-0520-4b4e-b604-eaaa64c0bc22.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình; 2. Anten GPA-017 với 10m cáp; 3. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Màn hình TFT 7 inch độ sáng cao Bộ thu GPS/WAAS hiệu suất cao.
Màn hình LCD 7" kiểu rộng màu
Waas/Dgps WAAS
Hải đồ điện tử C-MAP NT, NT+
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá Không
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
hide