Sản phẩm
d95d2647-7e9b-4d9c-b705-7afdc1885464.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình; 2. Anten với 10 m cáp; 3. Cáp NMEA 5m; 4. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy định vị - Hải đồ với màn hình LCD màuBộ thu GPS/WAAS độ chính xác cao.Khối hiển thị chống nước phù để lắp đặt nhiều nơi.
Màn hình LCD 7" màu
Waas/Dgps WAAS
Hải đồ điện tử FURUNO MINI CHART, NAVIONICS NAV-CHART, C-MAP NT
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá Không
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
hide