Sản phẩm
6070fd0f-7aef-4414-bc83-723c6e80585c.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình; 2. Anten với 10 m cáp; 3. Cáp NMEA 5m; 4. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy định vị, hải đồ màn hình LCD màu.Bộ thu GPS/WAAS độ chính xác cao.Khối hiển thị chống nước phù hợp để lắp đặt nhiều nơi.
Màn hình LCD 6" màu
Waas/Dgps WAAS
Hải đồ điện tử FURUNO MINI CHART, NAVIONICS NAV-CHART, C-MAPNT CHART
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá Không
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
hide