Sản phẩm
90a241f8-a30d-490d-aa3c-7dababa53b00.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo
Tổng quát
Loại
Màn hình
Tần số
Kiểu hiển thị
Thang đo
Công suất phát
Góc chùm tia
Ổn định đầu dò
Âm giám sát
Nguồn điện yêu cầu
Dấu CE MARK/ WHEEL MARK
hide