Sản phẩm
ee1cacee-b67d-4e68-ae01-366184272959.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1.Bộ hiển thị CV-688E/688C (dành cho Trung Quốc); 2.Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Biết được kích thước cá và kết cấu đáy biển phía dưới tàu của bạn. Tích hợp chức năng: Nhận diện chất đáy - Phân tích kết cấu đáy biển; phân tích kích thước cá ACCU-FISH; đường trắng - giúp phân biệt và phát hiện cá nằm gần đáy biển; điều khiển độ lợi toàn màn hình áp dụng trên tất cả âm dội hiện trên màn hình
Màn hình LCD màu 5,7"
Số tần số Kép
Tần số 50/200 kHz
Kiểu hiển thị Tần số đơn (50 hoặc 200kHz). Tần số kép, Thu phóng, Dữ liệu hải hành, Màn hình âm dội, Phóng to Điểm đánh dấu, Phóng to đáy biển, Chế độ bám đáy, Nhận diện chất đáy, ACCU-FISH (Phân tích kích thước cá)
Thang đo cơ bản lên đến 1200m
Công suất phát 600W
Nguồn điện yêu cầu 12-24 VDC
Dấu CE MARK/ WHEEL MARK
hide