Sản phẩm
4c986f44-05ec-49f9-a920-860155318740.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Tổng quát Ổn áp dùng cho bóng đèn - loại dụ cá dùng trên không, công suất 1,5kW, dùng cho 2 bóng đèn.
Điện áp 220V
Cường độ dòng điện 6,2A x2
Công suất 1500W
Tần số 60Hz/ 50Hz
Trọng lượng 27kg
Dùng cho 2 bóng đèn
hide