Sản phẩm
4c5ffa63-e842-45e2-a64e-e40ba091b6e6.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Nhiệt độ hoạt động
Trọng lượng
Loại pin
Thang đo
Công suất
Tần số
Cấu hình
Chức năng dò cá
TB số Tổng đài
hide