Ủng hộ Trường Sa

TỔNG CỤC THUẾ tặng Giấy khen về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế
năm 2013 cho công ty Hải Đăng

     Sáng ngày 17/6/2014, tại Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2013 tổ chức tại Chi cục Thuế Quận 10, Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng vinh dự được trao tặng Giấy Khen của TỔNG CỤC THUẾ về thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013.

 
Đại diện công ty Hải Đăng (thứ 4 từ trái sang) nhận Giấy khen của Tổng cục thuế cùng với các doanh nghiệp khác


Đây là lần thứ 3, công ty Hải Đăng vinh dự được Tổng cục thuế và Cục thuế tặng Giấy khen về thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

     Tuy tình hình kinh doanh còn rất nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc cùng toàn thể CB-NV công ty Hải Đăng vẫn vững tin, đoàn kết một lòng, không ngừng cố gắng duy trì và phát triển tốt việc kinh doanh, phục vụ tốt khách hàng, chăm lo tốt đời sống cho CB-NV công ty.

     Bên cạnh đó, công ty Hải Đăng cũng nghiêm chỉnh thực hiện chính sách, pháp luật thuế, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước vì xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Toàn thể Ban Giám đốc và CB-NV Hải Đăng tự hào vì từ ngày thành lập đến nay, mọi năm công ty đều làm ăn có lãi và chưa bao giờ nộp chậm tiền thuế dù chỉ là 1 đồng.

      Ngoài ra, tập thể CB-NV công ty Hải Đăng cũng xác định rõ mình cần có trách nhiệm với xã hội – cộng đồng. Vì vậy, công ty Hải Đăng đã tham gia các hoạt động ủng hộ: Hỗ trợ đồng bào bị bão lụt, quỹ Vì Trường Sa thân yêu, quỹ Tấm lòng vàng, các chương trình Kết nối Biển Đông, Chung sức vì biển đảo quê hương … để hỗ trợ ngư dân, chiến sỹ Hoàng Sa - Trường Sa…
hide